Dzisiaj jest: 14.12.2017
Imieniny:  Jana, Alfreda, Izydora


Kliknij tutaj... i sprawdź lokalizacje
naszych placówek.
kredyt konsumencki
Dane z dnia: 2017-12-14
1 CHF3.6144w dół-0.0042
1 EUR4.2216do góry+0.0061
1 GBP4.8060do góry+0.0165
1 USD3.5716w dół-0.0164
Zobacz więcej

Sprawdź aktualnie prowadzone przetargi

Kliknij tutaj...
Kredyty / dla osób fizycznych / kredyt konsumencki /

Kredyt konsumecki to kredyt podlegający przepisom ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715 z późn. zm.) udzielany w wysokości mniejszej lub równej 255.550 zł albo równowartości tej kwoty w innej walucie niż waluta polska przy czym wartość waluty obcej oblicza się według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski dla danej waluty, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy.
 

Kredyt może być udzielony osobom fizycznym, które posiadają zdolność kredytową, maksymalnie na okres 60 miesięcy.

Licznik odwiedzin: 6710
Ostatnia aktualizacja: 2012-01-09

Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim

adres: ul. Wojska Polskiego 141A, 97-300 Piotrków Trybunalski
telefon: (44) 64-80-910, 64-80-911
NIP 771-01-08-762 REGON 000502865 KRS 00000509303
login
hasło